MÚDROSŤ

autor hudby: Matúš Jarkovský
autor textu: Martina Funketová

1. Ako búrka príde na vás strach
a váš koniec sa dovalí skôr než víchrica.
Darmo rozťahujú siete,
pred zrakmi okrídlencov aj tak neujdú.

R: Od Boha som darom pre tých,
čo nenávidia hriech
čo s bázňou pred Ním kráčajú.
Ovenčia sa pukmi ruží,
skôr než odkvitnú
a zdrvia zlobu silou ducha.

Ja múdrosť vydávam svoj hlas,
na úskaliach miest odbremením tmu.
Voľ perleť nepohltí ťa jedu záhuba,
rozplynie sa jak hmla.

2. Zdržte svoju nohu od ich chodníka vy spravodliví,
oni sú len črepmi v troskách ponechaných.


Zavrieť