Text: Štefan Blaško

Hudba: Štefan Blaško, Ondrej Ondriš

OKNÁ LÁSKE DOKORÁN...


1. Vždy, keď z neba hviezda padá, oblohou sa mihne jas.
Aj keď letí tak vzdialená zažne sa aj svetlo v nás.

Pohľad na to svetlo v Nebi nádej v nás rozhorieva,
ticho chceme veriť tomu, že nás priazňou zalieva.

R: Pre všetkých nás hviezda svieti
Od vekov k nám v ten čas letí.
Ak chceš vedieť, čo nám nesie,
nájdeš správu v očiach detí.


2. Prichádza k nám mnoho rokov tak, jak prišla prvýkrát.
Smer chce dávať našim krokom, chce sa veľa opýtať.

Koho cez rok prijať smelo naše srdce veliké,
Koľko dalo odpovedí: Choďte ďalej, u nás nie!

3. Otvoriť chce naše srdcia pre všetkých, čo majú hlad.
Zo zrúcanín, z nášho prachu vytvoriť chce mocný hrad.

Do hradu nám poklad vloží. Poklad lásky k blížnemu.
A verí, že ochotní sme prijať veľkú premenu.

4. Jak Ježiško bol vložený v jasle skromné, maličké.
Nech sa naše srdce nájde v tej vianočnej pesničke.

Nech otvorí Božej láske všetky okná dokorán.
Tak prinesie Hviezda šťastie do sveta aj všetkým nám.


Zavrieť