Buď vôľa Tvoja


Denne sa modlím: Buď vôľa Tvoja,
Pri tom prosím len nech je ako moja.
Nie je to ľahké prijať to, čo nechcem,
Môže to bolieť, keď pokorný byť neviem.


Ja som chcel niečo a veril, že aj ty chceš,
A dnes už viem to, iba Ty poznáš odpoveď.
Čo sa zdá blízko, Ty vidíš veľmi vzdialené,
Čo ja chcem rýchlo, pre Teba nie je podstatné.


Ref:
/:Buď vôľa Tvoja,
aj keď iná je než tá moja,
Buď všetko, čo chceš Ty.:/


Preto sa modlím, nech vôľa moja,
O to Ťa prosím, nech je ako Tvoja.
Nauč ma prijímať z Tvojej ruky všetko,
Nechcem už snívať a potom sa pýtať: Prečo.


Ref:
/:Buď vôľa Tvoja, aj keď iná je než tá moja,
Buď všetko, čo chceš Ty.:/


Zavrieť