ZRÁŽKA SO SVETOM


Sme ako vtáci v snehovej búrke
pred bezcitným mrazom chránení
keď život visí na tenkej šnúrke
sme zrazu láskou spriaznení.

A skrehnuté krídla nevládzu lietať
kde stratil sa cit? To budem sa pýtať!

Svet rýchlo sa mení a mením sa ja
no pýtam sa, prečo nevieme stáť?
keď nie si sám, keď osud spája (ste dvaja)
spolu môžete plakať a spolu sa smiať.

ZRÁŽKA SO SVETOM JE MI OSUDNÁ
ŽIVOT NIEKEDY ZVLÁŠTNU PRÍCHUŤ MÁ.
DRAVÝ PRÚD NÁS NESIE KTOVIE KAM
A BOLESŤ STÚPA KU HVIEZDAM.

ZRÁŽKA SO SVETOM, KTORÝ NEVIE STÁŤ
ZANECHÁ JAZVU V SRDCI A V DUŠI SKRAT.
MILENCI LÁSKU STRÁŽIA, NECH NEZMIZNE S ŇOU
NÁŠ SVETADIEL TAJNÝCH SNOV.


Zavrieť