VEČERNÁ


1.Už sa blíži noc, mesiac strieda stráž so slnkom
očami po okolí blúdiš, je čas rozlúčiť sa s týmto dňom
poďakovať za to čo ti ten dnešný dal
za plný tanier jedla, za to, že si ráno vstal
za to, čo si dnes spoznával, Tomu, kto ti ho dal


Ref: Vďaka Pane, za tento deň,
že si bol so mnou, že Ti spievať smiem,
že môžem spievať o Tvojej láske deň čo deň
Prosím Pane za túto noc, nech nás chráni Tvoja moc
Zošli nám kúsok Svojej lásky v túto noc

2. Už je hlboká noc, mesiac svieti vysoko
zahľadíš sa doň, cítiš, Boh nieje ďaleko
tak Mu vďaku vzdaj za tento čas
svojmu Bohu, veď On je svetlo v nás
užívaj si z Božích krás, veď kráti sa ti čas

Ref:.....


Zavrieť