Svadobný deň


Dnes prišiel jeden zvláštny deň,
Keď život priniesol vám dávny sen
Veď raz dávno Pán Boh riekol všetkým ľuďom,
Že celý človek, to je žena s mužom.

Dnešným dňom sa stáva z dvoch životov jeden
Spoločný dom a detí možno sedem,
Dôvera a vernosť nech vám sú vždy blízko,
A večná láska bude bdieť nad vami tíško.


R: Prajem vám Božie požehnanie,
Odvahu tam, kde nie je potešenie,
Spolu kráčať až do konca vašich dní,
Nech vaša láska zvíťazí.


Nech vás už nič nikdy nerozdelí,
Náš Boh je dobrý, buďte teda smelí.


R: /:Prajem vám Božie požehnanie,
Odvahu tam, kde nie je potešenie,
Spolu kráčať až do konca vašich dní,:/
Nech vaša láska zvíťazí.


Zavrieť