SOM HRIEŠNIK


Sebeckosť, pýcha je môj hriech,
pretvárka, klamstvo závisť – som hriešnik.
Nič pekné, krásne neviem Ti dať,
len moje srdce špinavé – daj mi únik.
Dosť bolo strachu, úzkostí,
nudy a krachu, prázdnoty.
Chcem žiť svoj život v plnosti.
Dosť bolo pyšnej hrdosti,
aj tak som bol plný zlosti,
viera v seba nič nerieši.

/: Môj Pán Ježiš, očisť ma od mojich zrád.
Môj Pán Ježiš, meň ma na tvoj obraz. :/


Zavrieť