Hudba: Š. Blaško/O.Ondriš

Text. Š. Blaško

DARY...

R: Všetko je biele tak krásne biele, pokryté snehom nádeje. v tom snehu nádej je
Prišiel čas Vianoc je tu čas Vianoc z jasieľ sa Dieťa usmeje.
Keď sneží v duši sneží nám v duši všetko je krásne na bielo krásne na bielo
Sneh hriechy ruší hriechy nám ruší – veď je to Božie veľdielo.

1.Sneh prikryje všetky smútky
pripraví miesto pre Dieťa.
Na oslavu, že k nám prišlo
o skromné dary prosí ťa.

_ medzihra _

2.Daruj, prosím, Ježiškovi
všetky svoje trápenia.
Ak ich budeš v sebe nosiť
nijako svet nezmenia.

R: Všetko je biele...

3. Dajme všetci: starí, mladí
pred svätú tvár Dieťaťa.
Všedného dňa naše skutky
nech nám ich raz nezráta.

R: Všetko je biele... ( 2X )


Zavrieť