Kéž stojí při mně Bůh


G D
Kéž stojí při mně Bůh jak jasné světlo denní,
G D
je přítel můj i druh, je chleba každodenní,
Emi H7
je přístav můj i hráz, co před povodní chrání,
C G D G
/: s ním večer uléhám a vstávám za svítání :/.

Kéž stojí při mně Bůh, on je mým věčným Pánem,
je země má i pluh na poli neoraném,
je tráva, keř i strom, co ovoce nám dává,
/: je déšť i blesk i hrom, když bouře neustává :/.

Je vánkem ve vlasech, je vichrem, který klátí,
je zrnem na klasech, co zaseješ, to vrátí,
je ptáčkem v korunách, co vesele si zpívá,
/:je písní ve strunách, je moje voda živá :/.

Kéž stojí při mně Bůh a kéž mě neopouští,
je jako svěží vzduch, jak pramen vody v poušti,
jak ve dne slunce jas, jak v noci sladké snění,
/: je prostor, je i čas, je milé pohlazení :/.


Zavrieť