TŘTINA ZLOMENÁ

(hudba a text Miroslav Vepřek)

Kdybych já měl dům, plné kapsy, plný stůl,
kdybych smůlu nepoznal, nikdy bych tě nehledal.
Zrozen v světě příliš zlém, v světě bojů s všedním dnem,
bez tvé síly prohrávám, bez tvé lásky málo mám.

Jako třtina zlomená, klesající kolena,
krátký život jepice do věčnosti vejít chce.
Bože věčný, ruku svou, podrž stále nade mnou,
pevná skálo, ty jsi Pán, já svou slabost vyznávám.

Kdybych já měl hrad plný stříbra, zlata snad,
kdybych města vystavěl, víc než příliš kdybych měl,
před tvou tváří nemám nic.
Dřív než slovo stačím říct, tisíc vět už vyslovíš,
ne já, ty jdeš ke mně blíž.

Jako třtina…


Zavrieť