NESPOKOJNÉ SRDCE


Stavím sa, že práve podávaš mi dlane.
Keď smutný som tu stál
teplo Tvojej nehy, Ty vieš, že tak veĺmi som potreboval.

Ref: A nespokojné je moje srdce, Pane,
kým si neoddýchne v Tvojej dlani.

Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, Pane,
hm, takto ma máš rád?
Lásku Tvojho zraku cítim v svojej tvári - vo mne sa máš rád.

Ježišu, napĺňaś mi moje srdce láskou
takou mohutnou.
Vravíš: "Ty máš väčšiu cenu, než bohatstvo sveta, tak poď za mnou."

Všetky svoje slová šepkáš mi do duše
s takou nežnosťou.
Kiež by Ťa spoznali všetci bratia, sestry, veď si ich radosťou.

Stavím sa, že práve miluješ ma Pane
láskou mohutnou.
Ja túžim po tom milovať Ťa stále láskou najväčšou.


Zavrieť