VŽDY SI TAK BLÍZKO


1. Pred Tebou v bázni stáť, čisté srdce Ti dať.
Pohľadom dotknúť sa neba, len pre Teba.

R: Vždy si tak blízko tých, ktorí milujú Ťa. /ktorí padnú na zem/
Vždy si tak blízko tých, ktorí hľadajú Ťa. /ktorí vstanú zase/

2. Len malú chvíľu mám, dať Ti všetko, čo chceš, odo mňa chceš,
na dlani pár ľudských sŕdc, k Tvojim nohám priniesť.

R:
› Láska zakrýva množstvo našich hriechov...

R: Záver


Zavrieť