PRAMEŇOM ŽIVOTA

Peter Milenky

Predohra : H A G Fis
H A H A
Prameňom života môjho, stal si sa mi Pane môj,
H A H A
vernú lásku, ktorú máš, spoznal som v Tebe pastier môj.

G Fis
Presvedčil si ma, že ma ľúbiš viac než svet,
G Fis
nemusím sa túlať tmou, vravíš mi keď.......

( Po 2x ) G
Život svoj
A H
Tebe odovzdám 7x Majster môj

Fis A E H
Ja stúpam dnes do tvojich nádvorí
Fis A E H
Spievať ti len si hoden chvály
Fis A E H
Slúžiť ti chcem v pokore a v pokání
Fis A E H
Veď viem, že to čo mi dávaš je život ....

Fis A E H
Nádherný - život s tebou


Zavrieť