228. kolo (ďalšie kolo 24.10.2011)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme 1 novinku - HRIESHNICK. Vypadávajú 100% USB, pretože získali od vás najmenej bodov. V ďalšom kole sa stretneme o 2 týždne 24.10.2011.

ROZHOVOR s HRIESHNICKOM

Hrieshnick.jpg
Zdravím finalistu súťaže Gospeltalent 2011 :) Odkiaľ ste sa dozvedeli o súťaži Gospeltalent?

Z internetu, ešte v roku 2009.

Ktorému z finalistov by ste dali hlas?

Mne sa najviac páčili príspevky niektorých, čo sa do finále nedostali – ako napríklad skupiny SoldOut alebo Márie Mladosievičovej s nádhernou skladbou od Marcely Šimkovej. Ale ak si mám zvoliť favorita z finalistov, tak je ním Silvia Chlebovská.

Aký máte názor na to, ak si kapela zháňa „hlasovačov“, ktorí ani ich tvorbu nikdy nepočuli? Rodina, príbuzní, kamaráti, celá dedina...

Ak majú na to naozaj taký veľký talent, možno by radšej mali robiť pre Amway a Avon.

Poznáte tvorbu predchádzajúcej víťazky Simony Martausovej? A Richarda Čanakyho, organizátora súťaže?

Samozrejme, kto by nepoznal Richarda Čanakyho. Niektoré jeho piesne spieva aj náš zbor v štiavnickom Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Osobitne by som vyzdvihol, ako dobre znejú jeho duetá s Máriou Podhradskou. Tvorbu Simony Martausovej som nepoznal, pustil som si len niečo na internete. Najviac ma od nej oslovila pieseň Sama.

Myslíte si, že by malo význam urobiť na Slovensku súťaž Gospeltalent v takom rozmere, žeby bola vysielaná aj v televízii?

To záleží od súťažiacich hudobníkov. Malo by to význam, keby väčšina z nich bolo v dobrom zmysle slova originálnych a naozaj na vynikajúcej úrovni. Čím viac hudby o Bohu v spoločnosti koluje, tým zdravšia spoločnosť. Ale to vravíme len o hlbšom význame; na Slovensku by sa asi nedosiahla taká sledovanosť, aby sa to oplatilo aj z finančného hľadiska, obávam sa. (Rád by som sa mýlil.)

Má podľa vás význam deliť hudbu na kresťanskú a profánnu (svetskú)?

Ja počúvam hudbu, ktorú považujem za dobrú, bez ohľadu na to, či je kresťanská alebo profánna, lebo pri hudbe viac reagujem na hudbu než na text. A vyhýbam sa hudbe, ktorá je príliš tuctová, bez nápadov. Je však dosť ľudí, pre ktorých je hľadisko hudobnej kvality druhoradé, a vyberajú si len gospelovú hudbu. Pre nich je takéto delenie užitočné, keďže im kresťanská kultúra pomáha udržiavať si a budovať vzťah s Bohom. Ale napríklad na Západe také silné delenie nie je - v hitparáde sa môže ľahko objaviť aj pieseň s náboženským podtónom. Bariéra medzi kresťanským a profánnym sa mi osobne nepáči, ale to škatuľkovanie má asi svoj význam kvôli ľahšiemu vyhľadaniu kresťanských piesní pre takto vyhranených záujemcov.

Myslíte si, že kresťanská scéna zaostáva v kvalite za profánnou (svetskou)?

V mnohých konkrétnych prípadoch to vôbec neplatí, ale ak to zovšeobecníme, tak ako celok, žiaľ, áno. Aspoň u nás je oveľa viac výrazných hudobných osobností na svetskej scéne. Dúfam, že sa ten pomer bude postupne meniť v prospech gospelu. Svätá Cecília, patrónka hudobníkov, pomáhaj!

Čo je podľa vás príčinou, že neveriaci ľudia väčšinou odmietajú kresťanské kapely? Treba tu aplikovať pravidlo „Nehádžte perly sviniam“? Takýto argument majú totiž niektorí interpreti, ktorých tvorbu odmietlo alebo skritizovalo neveriace publikum...

Možno to bolo tým, že to až také perly z hudobného hľadiska neboli :) Ale okrem toho je to rovnaké ako aj v iných žánroch umenia. O kresťanské knihy a filmy majú záujem tiež len kresťania, ostatní ich odmietajú. Dnes je už v každom žánri nadbytok skvelých umelcov, takže neveriaci nevidia najmenší dôvod siahať po sakrálnej tvorbe, a to nielen v prípade hudby.

Mala by sa kresťanská kapela snažiť koncertovať aj na „svetských“ festivaloch, nielen na kresťanských? Alebo stačí evanjelizovať veriacich, ísť s nimi viac „do hĺbky“ a neriskovať neúspech u neveriacich?

Nejde o to neriskovať neúspech, ale skôr o to, že takýmto nanucovaním záchrany duše – ako to vnímajú náhodní neveriaci poslucháči – sa ľudia skôr odradia než pritiahnu. Kto z nás osobne pozná človeka, ktorý si vypočul pieseň o tom, že Ježiš ho miluje a zomrel zaňho, a vďaka tomu sa obrátil? Ľudia si inštinktívne chránia vnútornú slobodu a hneď zaujímajú skôr nepriateľský postoj, keď majú pocit, že ich chce niekto o niečom presvedčiť, aj keby to z objektívneho hľadiska bola pravdivá a správna vec. Úprimne povedané, nepovažujem za najšťastnejší nápad tlačiť sa na svetský festival preto, aby som Bohu (či skôr sebe) dokázal, že sa nebojím riskovať neúspech a výsmech. Malo by to význam iba vtedy, keby išlo naozaj o superkvalitnú, konkurencieschopnú hudbu a texty by boli skôr inteligentne poetické než príliš propagandisticky vtieravé. Tie sa skrátka míňajú účinku... Samozrejme, pri evanjelizácii veriacich sa hodí zas trochu iný materiál.

Myslíte si, že aj tvrdý rock či metal patria na kresťanskú scénu?

To je otázka, na ktorú si pri svojich súčasných vedomostiach netrúfam dať jednoznačnú odpoveď. V zásade nič nie je svojou povahou zlé – záleží na tom, či to človek používa na dobré alebo si škodí, teda či ho tá vec privádza k Bohu bližšie alebo naopak vzďaľuje. No na druhej strane je ťažko poprieť, že istý typ hudby upokojuje a vnáša do duše pocit harmónie, zatiaľ čo iný vyvoláva nepokojnejšie a agresívnejšie pocity. Pri niektorých veciach je asi potrebné byť duchovne vyspelý a prijímať ich opatrnejšie, iné sú svojou povahou menej rizikové. A hoci vzniklo v oblasti tvrdého rocku veľa kvalitnej hudby, ktorá sa mi páči, asi by som ja osobne nešiel na festival, kde by sa láska hlásala iba heavy-metalom.

Je podľa vás na Slovensku dostatok kvalitných kapiel prinášajúcich „dobrú zvesť“?

Dostatok ešte nie – „dobrá zvesť“ si zaslúži, aby bola prinášaná naozaj dobre. Čím väčší výber budeme mať, tým lepšie. Ale tých zaujímavých kapiel je čoraz viac. Som presvedčený, že na rozvoji tohto dobrého trendu má veľký podiel aj súťaž Gospeltalent a dlhodobo gospelová hitparáda na rádiu Lumen či GosAmKa.

Čo očakávate od prípadného víťazstva v Gospeltalente?

Potvrdilo by existenciu zázrakov. Ale znamenalo by aj šancu dostať túto hudbu k mnohým ľuďom, ktorým by sa mohla zapáčiť a tešiť ich, (čo by zas následne potešilo mňa a dcéru, moju spoluhráčku) a tiež posunutie mojej tvorby na vyššiu technickú úroveň. Z duchovného hľadiska nemám pocit, že ma prípadné víťazstvo môže nejako významne obohatiť.

Čo by ste vylepšili alebo zmenili na súťaži Gospeltalent?

Súťaž Gospeltalent je dobrá a fantastický je už samotný fakt, že existuje, lebo dáva šancu novým kresťanským hudobníkom, obohacuje slovenskú gospelovú scénu. Takže mne postačí, ak prežije. No keďže mi pomohla divoká karta, možno by som predsa len zmenil to, aby mala väčší vplyv na zloženie finalistov porota odborníkov a hudobníkov. Nevravím, že hlas verejnosti nie je dôležitý... ale jednak nemusí byť vždy najlepšou zárukou kultivovaného vkusu a jednak by o poradí nemalo rozhodovať to, ktorú farnosť sa podarí čo najlepšie zmobilizovať na hlasovanie :-)

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.