225. kolo (ďalšie kolo 12.09.2011)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme 1 novinku - MARANATHA DANCE. Vypadávajú 6 STRUN, pretože podľa pravidla číslo 5 pri zhode bodov na posledných miestach vypadáva interpret, ktorí je v rebríku najdlhšie.
V ďalšom kole sa stretneme o 2 týždne 26.09.2011.

ROZHOVOR s JANOU DEBNÁROVOU

JanaDebnarova2.jpg
Zdravím. Stručne pár vetami predstav vašu kapelu (odkiaľ ste, aký štýl hráte, zostava kapely ...).

Ahoj, som Jana. Svoju kapelu nemám, pesničky si nahrávam sama doma. Spievam prevažne vlastnú tvorbu rôznych žánrov. Pre túto pieseň som zvolila štýl chillout.

Ktoré z koncertov, ktoré si odohrala, ti najviac utkveli v pamäti?

Hrávam na sv. omšiach a rôznych modlitbových a adoračných stretnutiach. Najviac mi však utkvela v pamäti chvíľa, keď som mala možnosť spolu s mamou, sestrou a priateľkou zaspievať kamarátovi novokňazovi pieseň, ktorú sme mu aj venovali.

Keby si dostala 3 ponuky – viesť chvály, účinkovať na kresťanskom festivale a účinkovať na ‘svetskom‘ festivale, ktorá z týchto ponúk by bola pre teba najlákavejšia? Čo vnímaš ako plusy a mínusy každej z týchto troch typov akcií?

Určite by ma oslovila každá z týchto ponúk, no najviac ma lákajú chvály. Kedykoľvek som sa zúčastnila na akýchkoľvek chválach, doslova som cítila Božiu prítomnosť.

Aké nahrávky si doteraz urobila? Máš ukážky svojej tvorby na webe?

Doteraz som sa venovala predovšetkým štúdiu a nahrávky svojich piesní som odložila na neskôr. Ak však niekedy v budúcnosti budem mať možnosť, určite svoje piesne nahrám.

Prečo hráš práve kresťanskú hudbu?

Odmalička som bola vychovávaná ako kresťanka. Boha úprimne milujem a snažím sa ho spoznávať čoraz hlbšie a hlbšie. Je toho mnoho, čo pre mňa urobil a drvivú väčšinu z toho si ani nikdy neuvedomím. Viem, že Jemu stačí úprimné ďakujem, svoju vďačnosť mu však chcem vyjadriť tým, čo mi je najbližšie - hudbou.

Myslíte si, že kresťanská kapela musí mať kresťansky orientované texty?

Nemyslím si, že kresťania musia spievať iba o Bohu. Boh je všade a vo všetkom. Kresťania by mohli spievať aj o každodennom živote, o životných cestách, cieľoch či túžbach – veď aj tam je prítomný.

O čom je text piesne, ktorú si poslala? Čo motivovalo autora práve k tejto téme?

Text piesne napísala moja mama, keď mala 15 rokov, ja som ho zhudobnila a nahrala. Je to pieseň k našej Matke Panne Márii. Myslím, že text hovorí za všetko...

Myslíš si, že kresťanská scéna zaostáva v kvalite za profánnou (svetskou)?

Myslím si, že je to viac-menej rovnocenné, záleží to však od toho, kto akú hudbu obľubuje. Je však pravda, že kresťanská hudba je menej propagovaná. Zlo vždy kričí viac ako dobro. Tým však nemyslím, že svetská hudba je zlá.

Má podľa vás šancu kresťanská kapela osloviť neveriacich ľudí? Ak áno, ako?

Podľa mňa sa neveriacich ľudí určite osloviť dá. Určite to záleží od textu a melódie piesne.

Ako by si postupovala (a možno sa ti to už stalo), ak člen kapely zakolíše vo viere, proste ak má obdobie pádov?

V takejto situácii som sa ešte neocitla a neviem s istotou povedať, čo by som urobila. Snažila by som sa mu pomôcť, ukázať mu, ako ho Pán miluje aj pri jeho zlyhaniach. V žiadnom prípade by som mu nehovorila nič v zmysle: „Ak nebudeš verný Bohu, budeš večne zatratený!“ alebo: „Boh Ťa potrestá!“ Ak by to bolo v mojich silách, snažila by som sa mu pomôcť vstať a možno práve tie samotné pády ho nakoniec v jeho viere posilnia natoľko, že k Pánovi privedie mnoho ďalších ľudí.

Aká je tvoja rada pre mladého človeka, bojujúceho s hriechom? Môže to byť drogová závislosť, alkohol, sebaukájanie či iné bežné problémy...

Určite by som sa snažila naviesť ho na správnu cestu, nikdy by som ho však nenútila, aby so svojou závislosťou prestal. Svoj názor by som povedala, no je to jeho voľba, jeho život.

Myslíš si, že existuje hranica, nazvime to ‚morálky‘, ktorú muzikant – kresťan nesmie prekročiť?

Kresťanstvo má svoje hranice, ktoré by sme nemali prekračovať. Ako ďaleko sa dá zájsť, nám dáva pocítiť naše svedomie. Kresťanská hudba by mala byť v prvom rade počúvateľná. Každý má rád iný štýl hudby, preto sa aj kresťanská hudba hrá v rôznych štýloch, a tak si každý dnešný kresťan môže nájsť svoj štýl, ktorý mu vyhovuje. Myslím, že na štýle a melódii nezáleží tak, ako na texte. Nielen kresťanské, ale žiadne piesne by nemali obsahovať vulgarizmy alebo iné urážky, jednoducho čokoľvek, čo by mohlo pohoršiť druhých ľudí.

Čo robíš, keď ťa láka hriech?

Keď som v pokušení, predstavujem si, že v danej situácii nie som len ja sama, ale vedľa mňa stoja Ježiš s Máriou a pozerajú sa na mňa.

Čo pre teba znamená viera v Boha?

Pravdupovediac, neviem, aké je to byť neveriacim človekom. Pre mňa Boh jednoducho vždy existoval. Viera je pre mňa zmyslom života a neviem si predstaviť svoj život bez toho, že by som verila v Boha.

Ako si predstavuješ nebo?

Nebo je stav duše. Je to niečo tak nádherné, že keby sme vedeli, čo nás čaká, čo pre nás Pán pripravil, určite by sme sa snažili byť čo najlepší, čo najvernejší...

Čo chceš v hudbe dosiahnuť?

Nejde mi o to, aby som sa stala slávnou. Nie, že by to nebolo super, ale v takýchto prípadoch často víťazí pýcha nad skromnosťou a zdravým rozumom. Mojím snom je založiť si gospelovú kapelu.

Kde ťa môžu vidieť a počuť tvoji fanúšikovia v blízkej budúcnosti?

Spolu s mamou, sestrou a priateľkou hráme a spievame každý štvrtok v Senci v kostole sv. Mikuláša na adorácii večer po sv. omši. Každú prvú sobotu hráme a spievame na modlitbe Večeradla s Pannou Máriou. Príležitostne hráme a spievame na svätých omšiach rôzne.

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.