215. kolo (ďalšie kolo 21.02.2011)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme jednu novinku - kapelu SOREN, vypadávajú SMAILY, získali najmenej vašich hlasov. V ďalšom kole sa stretneme o 2 týždne 21.02.2011.

ROZHOVOR s kapelou SOREN

Soren2.jpg
Zdravím. Stručne pár vetami predstav vašu kapelu (odkiaľ ste, aký štýl hráte, zostava kapely ...).

Kapela Soren je z Košíc. Fungujeme s menšími prestávkami od roku 2008. Momentálne skúšame v tomto zložení: Stanka a Evka – spev, Matej a Peťo – gitara, Mišo – basa, Maroš – husle, basa. Bubeníka zatiaľ nemáme stáleho a okrem toho je členom i Laci, ktorý momentálne kvôli viacerým iným aktivitám nestíha. Z toho vyplýva, že kapela nemá úplne stabilné zloženie, sú tu i ďalší členovia, ktorí vypomáhajú, keď to je potrebné. Žánrovo sa nechceme nejako škatuľkovať. Je to pestrá zmes rocku, popu, alternatívy .. a iných hudobných vplyvov.

Obzrime sa trochu za rokom 2010, aký bol? Čo vám dal a čo vzal?

Pre kapelu začal rok veľmi nepríjemne, keďže odišla šikovná speváčka Veronika .. a potom to vyzeralo tak, že to zabalíme. V auguste však kapela príchodom nových členov opäť ožila. Začalo sa znovu skúšať a pozitívne impulzy priniesol i tohtoročný január. Medzitým sme v priebehu roka začali nahrávať nové tri demoskladby, ale tým že sme nemali speváčku, podarilo sa nám dokončiť zatiaľ len jednu z nich.

Ktoré z koncertov, ktoré ste odohrali, vám najviac utkveli v pamäti?

Kapela nekoncertovala. Viacero koncertov však chystáme tohto roku.

Keby ste dostali 3 ponuky – viesť chvály, účinkovať na kresťanskom festivale a účinkovať na “svetskom” festivale, ktorá z týchto ponúk by bola pre vás najlákavejšia? Čo vnímate ako plusy a mínusy každej z týchto troch typov akcií?

Chvály nie sú náš štýl. Budeme sa sústrediť na kresťanské, ale i na svetské festivaly. Keďže my sa ako kapela koncertne len teraz rozbiehame, nemôžeme zatiaľ zvlášť hodnotiť klady a zápory (naše predchádzajúce kapely neboli totiž gospelovo zamerané)

Aké nahrávky ste doteraz urobili? Máte ukážky svojej tvorby na webe?

Jedno dvojskladbové demo máme z roku 2008 a teraz dokončujeme druhé, ktoré bude obsahovať tri skladby. S nahrávkami nám veľmi pomohli Marek a Táňa, za čo im patrí veľká vďaka. Naša doterajšia tvorba je na myspace stránke, resp. fejskubu. Sólo tvorbu nového člena kapely - Miša, kde sú aj jeho básne, úvahy, poviedky .. nájdete na www.sejkmichal.ic.cz

Prečo hráte práve kresťanskú hudbu?

Hudba i texty sú obrazom nášho života, ktorého podstatnou časťou je Boh. Ale snažíme sa prepojiť duchovnú sféru so svetskou. Takže i bežné témy sú súčasťou našich úvah, ktoré prenášame do skladieb.

Myslíte si, že kresťanská kapela musí mať kresťansky orientované texty?

Mišo - Podľa nás by každý mal hrať takú hudbu, akú si myslí, že by mal. A navzájom sa dopĺňať. (Pán Boh si to tak manažuje, že každého povolá k niečomu inému. Len škoda, že sa potom ľudia hádajú koho spôsob je správny. Pritom správny je každý, ktorý neodporuje tomu, v čom sa zhodujeme :D ). Ak sa kapela rozhodne nejako definovať ako „kresťanská“ skupina, tak to by sa určite malo odrážať aj v ich textoch.
Stanka - Myslím si, že slovo kresťanský je často krát pochopené nesprávne. Na to, aby bol text kresťanský, nemusí hovoriť bezprostredne o témach ako Božia láska, spása či Božie milosrdenstvo. Myslím si, že umenie „kresťanského“ textu spočíva v tom, že tieto piesne v sebe obsahujú určité posolstvo, určitý pozitívny odkaz a pritom je zjavne, odkiaľ autor čerpá svoju inšpiráciu, aj keď to v texte nemusí byť priamo spomenuté... :)

Myslíte si, že kresťanská scéna zaostáva v kvalite za profánnou (svetskou)?

Sú kapely, ktoré určite nezaostávajú. Ale skôr si myslím, že ide o tie zahraničné. I na Slovensku je však okrem zabehnutých kapiel, mnoho mladých nádejných ... Je dôležité, aby sme sa snažili túto gospelovú scénu podporovať. Ak kapely pocítia, že má zmysel hrať gospel, že je tu odozva, tak určite sa budú snažiť rásť i kvalitatívne. Preto je dôležité, aby sa našlo čo najviac priaznivcov gospelu, ktorí chcú nejakou formou podporiť a tým pádom motivovať skupiny, aby napredovali. My sa napr. snažíme organizovať koncerty tu v Košiciach. Minulého roku sa tu predstavili: Nona, Simona Martausová and band a Menu. Najbližšie chystáme spoločný koncert s The Elements a určite by sme radi zorganizovali v budúcnosti i nejaký menší festival.

O čom je text piesne, ktorú ste poslali? Čo motivovalo autora práve k tejto téme?

V našej tvorbe sa venujeme témam, ktoré presahujú reálny život. Dnes je svet založený na materializme a žiaľ duchovné istoty a hodnoty sa strácajú. Pritom každý si musí uvedomiť, že život je veľmi krátky a náš život je aj o pocitoch a o snahe pochopiť vyšší zmysel nášho bytia. O tom je i táto skladba.

Má podľa vás šancu kresťanská kapela osloviť neveriacich ľudí? Ak áno, ako?

Mišo - ako matematik a veriaci tak či tak musím povedať, že možné je všetko :D A áno. Toto je dokonca moja špecializácia. Hlavne ide o to podať im rozumné dôvody, ukázať Božie zásluhy a to pokiaľ možno tak, aby ste Boha ani nespomenuli. Ide o to, že jazyk aký sa používa v kostole je pre neveriacich vyložene nepríjemný. A preto treba hovoriť v ich jazyku, alebo vymyslieť nový jazyk a nové pojmy. Pre ľudí, ktorí nikdy neboli neveriaci to musí byť ťažké, ale treba si uvedomiť, že neveriaci chápu slovo Boh inak: vymyslený kamarát zaslepených ľudí.

Hrávate aj na "svetských" koncertoch? (Teda nie kresťanských akciách)

V budúcnosti chystáme aj takéto koncerty.

Ako by ste postupovali (a možno sa vám to už stalo), ak člen kapely zakolíše vo viere, proste ak má obdobie pádov?

Kapela funguje krátko a aj členovia sa doteraz neustále menili, ale verím, že v budúcnosti si budeme vedieť vždy vzájomne pomôcť.
Mišo - ako celkom pravdepodobný budúci psychológ musím povedať, že by sa môj postup od človeka k človeku a od závažnosti a smerovania situácie menil. Nič univerzálne.

Aká je vaša rada pre mladého človeka, bojujúceho s hriechom? Môže to byť drogová závislosť, alkohol, sebaukájanie či iné bežné problémy...

Mišo - Zhodnotiť si priority a následky, pokiaľ je toho len trošku vo svojom stave schopný. A hlavne... ak už človek „bojuje s hriechom“, musí si uvedomiť, že v konečnom dôsledku on je pánom svojich myšlienok a on sám dopustí, že robí, čo robí. Ak má dosť dobrú motiváciu (priority), ovládať svoje myslenie a konanie je minimum. Ale aj hriešne konanie závisí od priorít. Priority vládnu, ide o to, aké sú.
Stanka - Určite neexistuje mladý človek, ktorý by s hriechom nebojoval. Je dôležité uvedomiť si, že akokoľvek zlé sa nám môže javiť naše konanie, nikdy nemôžeme urobiť nič také, čo by spôsobilo, že nám už nemôže byť odpustené. Treba si uvedomiť, že stačí priznať si svoju chybu, uvedomiť si svoju hriešnosť a prosiť Boha o silu bojovať sám so sebou. Je jasné, že bez jeho pomoci sa človek sám len ťažko dostane zo svojich závislostí.

Čo pre vás znamená viera v Boha?

Mišo – povedal by som, že je to psychodroga. Keď mi občas nejaká kresťanská akcia príde bez ducha a ja sa náhodou pokúsim spochybňovať Boha, je to práve Boh, ktorého sa pýtam, či je možné, žeby neexistoval :) Pokiaľ ide o obsah slova viera ako ho žijem ja, tak je to nielen vedomie o existencii Boha, ale aj vedomie Jeho prítomnosti, zásahov do diania a je to dialóg.
Peťo - Zmysel života a z toho vyplývajúcu radosť z pozemského bytia, i keď na druhej strane si myslím, že nie je nič ťažšie, než byť dnes ozajstným veriacim. Človek sa musí zriecť mnohých vecí, musí si uvedomiť zodpovednosť za svoje skutky, za to, že on prezentuje nielen seba, ale vieru ako takú. Ak sa ateista pozrie na kresťanov a povie si – títo sa hlásia k viere, k 10 Božím prikázaniam a pritom ich bežný život pozná maximálne 9 z nich. Tak nie sú to farizeji? Mám byť jedným z nich, klamať samého seba? Hlásiť sa k niečomu, čo následne vedome porušujem a tvárim sa, že sa nič nedeje? Veriaci človek sa musí neustále snažiť prehlbovať svoju vieru. Žiaľ, je ozaj faktom, že mnohí veria, ale keď je reč o viere, keď svoju vieru majú pred niekým obhájiť, tak sú radšej ticho. Je tu strach vysloviť vlastnú mienku, stáť si za ňou a bojovať za ňu. A viera v Boha mi jediná dáva pocit, že akékoľvek naše vnútorne utrpenie, ktoré prežívame, má predsa svoj vyšší zmysel.
Stanka - Viera v Boha je ten najväčší a najnezaslúženejší dar, aký som kedy dostala. Je to jednoducho niečo úžasné. Aj keď človek musí často bojovať sám so sebou, keď vidí, aké je kresťanstvo v dnešnom svete nepopulárne. Musím však povedať, že vždy keď vidím, aké hodnoty vyznávajú mnohí mladí ľudia v mojom okolí a ako veľmi si „užívajú“ slobodu, no pritom je zjavné, že im v ich živote niečo chýba, vždy mám pocit, že mám „navrch“. Viera je niečo, čo mi dáva pocit, že nemám kam padnúť, že aj keby ma naozaj všetci opustili, stále sa budem mať na koho spoľahnúť a o koho oprieť. Svojim spôsobom je viera zdrojom nevyčerpateľnej radosti, ktorú človek dokáže šíriť navôkol s ohromnou ľahkosťou, bez toho, aby si musel dobrú náladu privodzovať akýmkoľvek iným spôsobom. A to určite núti aj naše okolie zamyslieť sa nad tým, odkiaľ táto radosť pochádza.

Ako si predstavujete nebo?

Stanka - Myslím si, že nebo nie je miesto, ktoré si treba predstavovať, verím, že nebo je niečo, čo sa dá prežívať už tu na zemi...

Čo chcete v hudbe dosiahnuť?

Chceme sa stále zlepšovať a napredovať, aby sme kvalitnou gospelovou hudbou vedeli v budúcnosti osloviť čo najväčší okruh poslucháčov, aj z radov neveriacich.

Kde vás môžu vidieť a počuť vaši fanúšikovia v blízkej budúcnosti?

Dohadujeme koncert v Košiciach s The Elements. Pôvodný termín koncertu mal byť v polke marca, ale presunuli sme to na začiatok mája. Na našej stránke (myspace i facebook) sa o presnom dátume a podrobnostiach dozviete viac. Radi by sme aj začiatkom marca nejaký menší koncert, ale zatiaľ je to ešte v štádiu vybavovania.

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.